Quy trình Chuyên nuôi trái sầu riêng bằng Tano One hữu cơ khoáng
03-03-12 + TE

Quy trình Chuyên nuôi trái sầu riêng bằng Tano One hữu cơ khoáng<br/>03-03-12 + TE
03/05/2024
Đăng bởi: CSKH 3 TỐT

1. Tổng quan

2. Công dụng

3. Giai đoạn 15 ngày sau xổ nhuỵ

4. Giai đoạn 30 ngày

5. Giai đoạn 60 ngày

6. Giai đoạn 80-90 ngày

7. Liều lượng cho từng thời điểm

 

Bấm Nhận ngay  👈

 👆

popup

Số lượng:

Tổng tiền: